Banksparen

Wat is Banksparen?

Met Banksparen kunt u belastingvrij sparen voor aflossing van uw hypotheek(deel). De rente die u ontvangt op deze spaarrekening is gelijk aan de hypotheekrente. Dus 100% zekerheid over opbouw van kapitaal voor de aflossing. Banksparen is alleen nog mogelijk indien dit onder het overgangsrecht (oude rechten t/m 2013) valt.

Voorbeeld 1

Van Aflossingsvrij naar Banksparen

U heeft een aflossingsvrije hypotheek van € 100.000,– tegen een rente van 5%. De maandelijkse inleg om € 100.000,– bij elkaar te sparen over een periode van 20 jaar bedraagt € 254,–, bij 25 jaar € 176,– en bij 30 jaar € 127,– per maand.

Voorbeeld 2

Van Beleggingshypotheek naar Banksparen

U heeft een hypotheek van € 100.000,– en daarnaast een beleggingsrekening van € 6.000,–. U wilt deze hypotheek omzetten naar een bankspaarhypotheek. In dit geval stort u deze € 6.000,– als eerste storting op de bankspaarrekening. Bij een looptijd van 20 jaar dient u nog bij te sparen € 213,–, bij 25 jaar € 141,– en bij 30 jaar € 94,– per maand om € 100.000,– kapitaal op te bouwen.

In de nieuwe belastingplannen is vanaf 1 januari 2013 de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar indien annuïtair of lineair op de lening wordt afgelost. Dit geldt in principe alleen voor nieuwe hypotheken.

Toelichting

Op een hypotheek van € 100.000,– met een looptijd van 20 jaar bedraagt uw extra maandlast i.v.m. de annuïteit € 254,–, bij 25 jaar € 176,– en bij 30 jaar € 127,–. Gelijk aan voorbeeld 1 dus. Echter wat is het verschil?

Door de aflossing neemt uw belastingvoordeel langzaam af. Bij een bruto inkomen van € 19.000,– tot ca. € 56.500,– ontvangt u 42% over de betaalde rente terug van de belasting. Bij een hypotheekrente, in dit geval van € 5.000,– per jaar, bedraagt het fiscaal voordeel € 175,– per maand. Bij de spaarhypotheek blijft dit de gehele looptijd gelijk. Bij een annuïtaire hypotheek loopt uw belastingvoordeel terug van € 175,– in het eerste jaar tot € 144,– in het 10e jaar, € 92,–, in het 20e jaar en 0,– in het 30e jaar (looptijd hypotheek 30 jaar).

Aandachtspunten bij advies

• Aflossen is ook belangrijk indien uw hypotheek hoger is dan de waarde van de woning.
• Aflossen kan nodig zijn wanneer uw pensioeninkomen onvoldoende is.
• In 2001 is een wet ingetreden (Wet IB 2001) waarin bepaald is dat hypotheken maximaal 30 jaar  aftrekbaar zijn. Voor de dan al lopende hypotheken is de aftrek dus over 18 jaar vervallen.

Aflossen is versterken van uw vermogenspositie en zorgt voor meer financiële zekerheid in de toekomst!

Contactgegevens

Bel direct:

053 – 800 10 10

Mail direct:

info@blesvanderdoes.nl

Volg ons op:

Instagram

Volg ons op:

Facebook