Lijfrente

Een lijfrentekapitaalverzekering of bancaire lijfrente biedt u de mogelijkheid om uw pensioentekort aan te vullen. De premie die u hiervoor inlegt, kunt u onder voorwaarden, aftrekken van uw inkomstenbelasting. De uitkeringen zijn te zijner tijd belast tegen het dan geldende belastingtarief. De waarde van de lijfrentepolis hoeft u niet als vermogen op te geven in Box 3. De lijfrenteverzekering kan vanaf 01-01-2006 niet meer aangewend worden om eerder te kunnen stoppen met werken. Opgebouwde waarde voor deze datum kunt u nog wel gebruiken voor deze zogenaamde overbruggingslijfrente. Om toch eerder te kunnen stoppen met werken kunt u gebruik maken van uw opgebouwde levensloopregeling.

Om na te gaan of u in aanmerking komt voor lijfrente-aftrek heeft u een recente pensioenopgave nodig van uw pensioenverzekeraar. Hierin staat de pensioenaangroei vermeld van het afgelopen jaar.

Voor uw jaar- en reserveringsruimte maken wij graag een berekening voor u.

Contactgegevens

Bel direct:

053 – 800 10 10

Mail direct:

info@blesvanderdoes.nl

Volg ons op:

Instagram

Volg ons op:

Facebook