Consumptief krediet

Het verstrekken van een Consumptief Krediet, financiering oftewel lening, behoort tot de mogelijkheden van Bles & Van der Does. Geld kan op meerdere manieren geleend worden. Zo geeft de ene lening de zekerheid van een vaste rente, aflossing en het aantal termijnen. De andere geeft hierin juist veel vrijheid. Weer andere leningen zijn combinaties of varianten, allemaal met hun eigen voor- en nadelen. Hierna staan een aantal veel voorkomende leenvormen verder uitgelegd. Voor persoonlijk advies kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met één van onze adviseurs.

Doorlopend Krediet

Het Doorlopend Krediet is een kredietvorm waarbij u tot de afgesproken limiet onbeperkt mag opnemen, zo beschikt u voortdurend over een extra reserve. De minimum kredietlimiet bedraagt € 5.000,– . U mag altijd boetevrij (geheel of gedeeltelijk) extra aflossen. Het geld dat u heeft afgelost, kunt u weer opnemen tot aan uw limiet zodat u altijd geld achter de hand heeft. De rente die u betaalt, hangt af van de hoogte van uw kredietlimiet, de rentestand op dat moment en het opgenomen bedrag. Zodra die rentestand verandert, verandert uw rente mee. Daardoor kan het zijn dat het iets langer of iets korter duurt voordat uw krediet is afgelost. De rente wordt berekend over het opgenomen bedrag volgens de algemeen geldende dagelijkse methode.

Persoonlijke Lening

Een Persoonlijke Lening is een kredietvorm waarbij u maandelijks een vast bedrag aan rente en aflossing betaalt over een vooraf afgesproken looptijd.  Bij deze kredieten komt u een vaste kredietvergoeding overeen, die behoort bij de met u afgesproken looptijd. Het totaal van de nog te betalen termijnbedragen heet het bruto saldo. Elk termijnbedrag bevat een deel aflossing en een deel kredietvergoeding (rente). Bij ontvangst van elk termijnbedrag wordt het aan u verstrekte krediet verminderd met het aflossingsdeel van dit termijnbedrag. Het totaal van de nog te betalen aflossingsdelen heet het netto saldo. Dit is dus altijd lager dan het bruto saldo. Bij algehele vervroegde aflossing betaalt u het netto saldo, vermeerderd met een vergoeding, die lager wordt naarmate de looptijd verder is verstreken. De vergoeding wordt uitgedrukt in een percentage van de oorspronkelijke kredietsom.

Woning Voordeel Krediet

Een WVK-krediet is een uiterst aantrekkelijk kredietproduct met een zeer lage rente. U kunt bij dit product kiezen voor een WVK-doorlopend krediet of voor een WVK-rentekrediet (aflossingsvrij). Het WVK-krediet is geen (2e) hypotheek, u heeft zodoende geen afsluitprovisie, notaris- of taxatiekosten te betalen. Daardoor is deze kredietvorm een uitstekend alternatief voor een 2e hypotheek. Om in aanmerking te komen voor een WVK-krediet dient u te voldoen aan de gebruikelijke acceptatienormen van de maatschappij, daarbuiten dient u voldoende WVK-kredietruimte te hebben. Voor de overige vereisten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden of naar onze kredietadviseur.

  • U geniet van een zeer scherpe rente;
  • U hoeft niet naar de notaris en heeft dus ook geen notariskosten;
  • Een taxatierapport is niet nodig de gemeentelijke opgave van de WOZ-waarde volstaat;
  • U betaalt geen afsluitprovisie ;
  • U heeft geen bestedingsverplichting aan de eigen woning;
  • De rente is aftrekbaar als u het krediet voor uw eigen woning gebruikt en annuïtair aflost;
  • Een uitstekend alternatief voor een 2e hypotheek.

Contactgegevens

Bel direct:

053 – 800 10 10

Mail direct:

info@blesvanderdoes.nl

Volg ons op:

Instagram

Volg ons op:

Facebook