Aangifte erfbelasting

Bles & Van der Does verzorgt graag uw aangifte erfbelasting. Binnen 8 maanden na het overlijden ontvangen de erfgenamen van de belastingdienst een aangifteformulier voor de erfbelasting. Uiteraard hebben alle erfgenamen belang bij een juiste verwerking van deze aangifte. Hiervoor kunt u een beroep op ons doen. Vooraf zullen wij de kosten die wij hiervoor berekenen aan u kenbaar maken.

Contactgegevens

Bel direct:

053 – 800 10 10

Mail direct:

info@blesvanderdoes.nl

Volg ons op:

Instagram

Volg ons op:

Facebook