Disclaimer

Deze website (www.blesvanderdoes.nl) wordt beheerd door Bles & Van der Does. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Bles & Van der Does aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Bles & Van der Does worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Bles & Van der Does.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Bles & Van der Does omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekeningen op de site is uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Contactgegevens

Bel direct:

053 – 800 10 10

Mail direct:

info@blesvanderdoes.nl

Volg ons op:

Instagram

Volg ons op:

Facebook