Er was toch een levensverzekering?

Wanneer iemand komt te overlijden is er vaak al snel de vraag: Hoe ziet het er financieel uit voor de nabestaanden? Het geeft, naast het verdriet veel onzekerheid wanneer er over de financiën onzekerheid is.

Stel om de paar jaar de volgende vraag
“Hoe is financieel de situatie wanneer één van de partners of ouders komt te overlijden?” Er is vaak een te rooskleurig beeld van de werkelijkheid. Het beeld is dat “de samenleving” altijd zal helpen wanneer door het noodlot iemand in de financiële problemen komt. Met onze sociale wetgeving doet de samenleving dat inderdaad vaak, maar lang niet altijd. Het is daarom belangrijk om periodiek deze vraag onder ogen te zien. Of het nu gaat om de levenspartner of de kinderen. Je wilt niet dat door een onverwacht overlijden naast het verdriet van het verlies van een naaste, de nabestaanden ook nog eens in grote financiële problemen komen. Zeker niet wanneer vaak voor minder dan 10 euro per maand een financieel vangnet kan worden geregeld.

De “onvindbare levensverzekering”
Het komt regelmatig voor dat ouders jaren terug een levensverzekering hebben afgesloten. Bij het overlijden van de ouder kan het dan gebeuren dat de kinderen wel “eens gehoord” hebben van het bestaan van zo’n verzekering. Maar waar de verzekeringspapieren liggen? Niemand die het weet. Verzekeraars hebben daarvoor een oplossing bedacht.

Zoekservice levensverzekeringen
Via de overkoepelende organisatie van levensverzekeringsmaatschappijen in Nederland, het Verbond van Verzekeraars, kan je een aanvraag doen om te kijken of de overledene een levensverzekering had afgesloten. Uiteraard kan niet iedereen dat zo maar van bijvoorbeeld “de buurman” doen. Eén van de voorwaarden is dat je gerechtigde bent tot de nalatenschap en dat de persoon van wie je wilt weten of deze een levensverzekering had afgesloten inderdaad is overleden. Na de ontvangst van zo’n verzoek gaan alle levensverzekeringsmaatschappijen in hun eigen administratie kijken of de overledene in het verleden één of meer levensverzekeringen had afgesloten. Meer informatie over deze zoekservice vind je op https://zoekservice.vanatotzekerheid.nl/polissen-van-overledenen/

Dat de zoekservice aan een behoefte voldoet, blijkt uit het feit dat in 2021 8.458 informatieverzoeken werden gedaan. In maar liefst 4.736 gevallen leidde dat tot het “vinden” van de levensverzekering.