HOE JE SOMS NET WEL DIE WONING KAN FINANCIEREN


De meeste mensen die een woning willen kopen zullen hiervoor een lening, een hypotheek, moeten afsluiten. Soms wil de bank je net minder lenen dan je nodig hebt om de woning te kunnen kopen. Als adviseur kunnen wij je dan misschien helpen.

Te hoge lasten voorkomen
Voor leningen voor de aanschaf van een woning gelden strenge, wettelijke regels. Banken moeten zich daaraan houden. De regels zijn vooral bedoeld te voorkomen dat mensen een te hoog bedrag lenen en later in financiële problemen komen omdat zij de lasten van de lening niet kunnen betalen. De wetgever heeft algemene rekenmodellen gemaakt die banken moeten gebruiken om te bepalen welk bedrag zij maximaal aan een individuele consument mogen lenen.

Binnen deze rekenmodellen wordt voornamelijk gewerkt met enerzijds de actuele waarde van de woning en anderzijds het inkomen van de betreffende consument. Ook zijn er rekenmodellen die aangeven wat de gemiddelde kosten zijn die consumenten met bepaalde inkomens hebben. Alles bij elkaar geeft dat een beeld welke lasten maximaal verantwoord zijn. Weet je de maximale maandelijkse lasten die iemand kan betalen voor rente en aflossing, dan kan je aan de hand daarvan ook het maximale leenbedrag berekenen.

Meer dan even snel iets invullen op internet
Op internet kan je op verschillende plaatsen rekenprogramma’s vinden waarbij je de waarde van de woning en jouw inkomen invult. Je krijgt dan direct te zien wat het maximale bedrag is dat je kan lenen voor de aankoop van een woning. In veel gevallen is dit een prima indicatie. Spannend wordt het wanneer het bedrag dat uit het programma rolt net te weinig is om de aankoop van jouw woning te financieren. Het is dan zinvol om samen met ons te kijken of een hogere lening dan het programma aangeeft, toch mogelijk is.

Meerdere mogelijkheden om te bekijken
De rekenprogramma’s waarover wij hierboven schreven zijn allemaal gebaseerd op data van “gemiddelde” consumenten. Wat in zo’n grensgeval zinvol is om te doen, is op meerdere gebieden te kijken naar de specifieke situatie zoals die bij jou speelt. Er bestaan verschillende mogelijkheden die ertoe kunnen leiden dat de bank een hoger bedrag wil en mag lenen.

In een gesprek kunnen wij deze mogelijkheden een voor een met je doornemen. Mogelijkheden waar wij dan naar kijken, zijn onder meer:

Kan gebruik worden gemaakt van een “starterslening”. De overheid helpt starters met een regeling waardoor ze een deel van de lening tegen lage rente en aantrekkelijke voorwaarden kunnen financieren.
Hoe is jouw inkomen precies samengesteld. Is rekening gehouden met bijvoorbeeld vakantiegeld, overwerkvergoeding, VEB (voor militairen) provisies, etc.
Kan op de lening een Nationale Hypotheek Garantie worden verkregen. Hierdoor wordt de rente die de bank rekent lager waardoor de ruimte voor een iets hogere lening toeneemt.
Is het mogelijk om vooraf zoveel mogelijk andere schulden af te lossen? Denk aan persoonlijke leningen en private-lease contracten.
Kan een deel van de benodigde lening worden ingezet om de woning te verduurzamen. Daarvoor mogen banken een hoger bedrag aan hypotheek uitlenen.
Is het mogelijk extra eigen middelen in te zetten? Bijvoorbeeld uit een spaarrekening, verkoop aandelen of bitcoins.
Zijn (groot-) ouders in staat en bereid een schenking te doen waardoor de financiering opeens wel mogelijk is.
De rentevastperiode die je voor de lening kiest. Waarschijnlijk kan je bij een rentevastperiode van 10 jaar of langer een lager bedrag lenen dan bij de keuze voor een kortere rentevastperiode.
Betaal je op dit moment meer huurlasten dan de kosten van de door jou gewenste hypotheek, dan staat de wet ook toe dat de bank een hoger bedrag aan jou leent.
Is het zinvol om met de aanbieder naar jouw inkomensperspectief over een aantal jaren te kijken. Wanneer je aan het begin van je carrière staat en het zeer waarschijnlijk is dat in de komende jaren jouw inkomen stijgt, dan mag onder bepaalde voorwaarden de bank dit perspectief meenemen bij het bepalen van het leenbedrag.

Veel knoppen waar heel voorzichtig aan gedraaid kan worden
Wij hebben hierboven de belangrijkste mogelijkheden benoemd die na onderzoek ertoe kunnen leiden dat de bank een hoger bedrag kan en wil uitlenen. Dat gaat niet zomaar. Dat vraagt om een goed onderzoek en een degelijke onderbouwing. Want alle procedures zijn en blijven erop gericht om te voorkomen dat er een lening wordt verstrekt met lasten die de klant op de langere termijn niet meer kan betalen.

Wij zijn er om samen met jou te kijken wat verantwoord is om daarna het gesprek hierover met een of meer banken aan te gaan. Of het lukt? Wij gaan ons best doen, maar het is uiteindelijk de bank die beslist.