Nieuwbouw? Niet zonder zorgen of risico’s

Je eigen woning ontwerpen? Of intekenen op een nieuwbouwproject waarbij je elke dag de bouw van jouw nieuwe woning ziet vorderen? Het is een mooie ervaring, maar het kan ook spannende momenten opleveren.

Nieuwbouwprojecten
Vastgoedontwikkelaars bouwen vaak meerdere woningen op één locatie. Belangstellenden kunnen op een bepaald moment een pand kopen dat nog gebouwd moet worden. In de praktijk is te zien dat veel vastgoedontwikkelaars pas beginnen te bouwen op het moment dat minimaal 70% van de geplande woningen is verkocht.

Eerst verkopen dan kopen
Veel consumenten willen zekerheid hebben dat hun bestaande woning voor een bepaalde prijs is verkocht, voordat zij de verplichting aangaan van de aankoop van de (vaak duurdere) te bouwen woning. De vastgoedontwikkelaar geeft vaak een indicatie af wanneer met de bouw wordt begonnen en de gebouwde woningen worden opgeleverd. Dit zijn bijna altijd “verwachtingen” maar geen zekerheden. Heb jij jouw bestaande woning inmiddels verkocht, zodat je moet opleveren en is het bouwproject vertraagd, dan kan dat betekenen dat je tijdelijk geen woning hebt en voor veel geld tijdelijk moet huren. Inclusief de kosten van een extra verhuizing.

Hogere rente
Voor de aankoop van de te bouwen woning zal je waarschijnlijk weer een hypotheek nodig hebben. De vraag is dan hoe lang de bank bereid is jou de hoogte van de rente die je over de lening moet betalen te garanderen. Is deze periode voorbij voordat je daadwerkelijk het geld gaat lenen dan kan de actuele rente inmiddels fors gestegen zijn. De vraag is dan of je op dat moment die lening tegen die hogere rente kan financieren.

Hogere bouwkosten
In de afgelopen periode zijn de kosten van bouwmaterialen en het loon van werknemers in de bouw sterk gestegen. Vastgoedondernemers hebben vaak clausules in hun voorwaarden opgenomen dat zij deze gestegen kosten mogen doorrekenen in de uiteindelijke koopsom. Daardoor kan de prijs van de woning op het moment dat die afgebouwd is (veel) hoger zijn dan toen je de woning “op papier” kocht. Ook dan zal het weer de vraag zijn of je die hogere prijs nog kan financieren. Het wordt uiteraard heel vervelend wanneer je te maken krijgt met een combinatie dat de opbrengst van jouw huidige woning lager uitvalt dan je had verwacht en de prijs van de nieuwe woning hoger is dan je had verwacht.

Waken tegen besparing op kwaliteit
Een aannemer die in zijn overeenkomst geen clausule heeft opgenomen waardoor hij alle gestegen kosten kan doorbelasten, zal mogelijk voor zichzelf besparingen gaan zoeken in de kwaliteit van de materialen waarmee hij bouwt. Dat is wel te begrijpen vanuit de visie van de aannemer, maar is niet in het belang van de opdrachtgever. Dit betekent dat je in zo’n situatie als consument heel alert moet zijn hoe er gebouwd wordt en met welke materialen. Als “leek” is dat lastig om precies te volgen.

Faillissement bouwer
Het kan gebeuren dat tijdens de bouw de aannemer failliet gaat. Dan loop je het risico dat je een deel van de kosten die je aan de aannemer hebt betaald “kwijt” bent. Wil je de woning afgebouwd hebben dan zal je een andere aannemer moeten inschakelen en die ook weer betalen. Om dat risico te voorkomen kan je een verzekering afsluiten die ervoor zorgt dat bij een faillissement van de aannemer zonder extra kosten de woning conform de afspraken toch wordt afgebouwd. Ook hier is het wel belangrijk dat je goed oplet waar die verzekering wordt afgesloten.

Neem tijdig contact met ons op
Met dit artikel willen wij je niet ontmoedigen om zelf te bouwen. Integendeel. Heb je de mogelijkheden om een woning helemaal naar jouw wensen te bouwen dan is dat heel mooi. Je doet dat vaak maar eens in je leven en daardoor ben je misschien niet alert op alle risico’s. Advies over financiering van woningen, ook van woningen die nog gebouwd moeten worden, is ons vak. Heb je plannen op dit gebied? Neem dan contact met ons op. Wij informeren je graag uitgebreider.