GOED NIEUWS: HOGERE GRENS VOOR NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE

Zoals elk jaar veranderen veel regelingen en bedragen met ingang van het nieuwe jaar. 2024 is daarop geen uitzondering. Voor mensen die een woning willen kopen is het positief dat ook het maximale bedrag waarvoor je een Nationale Hypotheek Garantie kan krijgen (fors) wordt verhoogd.

Nationale Hypotheek Garantie
De Nationale Hypotheek Garantie, NHG, is een extra zekerheid die voor banken in het leven is geroepen. Banken krijgen hierdoor de zekerheid dat de hypotheekschuld wordt terugbetaald wanneer jij daartoe niet meer in staat bent door scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of wanneer jouw partner overlijdt. Maar let op: deze zekerheid wordt aan de bank geboden. Het is dus niet zo dat bij deze calamiteiten jouw schuld door de NHG wordt overgenomen en jij van deze schuld “verlost” bent. In plaats van de bank krijg je te maken met de NHG voor de nakoming van jouw verplichtingen uit de hypotheek.

Wat is jouw belang bij NHG?
Omdat de banken veel minder risico lopen dat zij het aan jou uitgeleende bedrag niet terugkrijgen omdat bij een calamiteit de NHG garant staat, rekenen banken over een Hypothecair krediet met deze NHG garantie een lagere rente. Over de looptijd van de hele hypotheek kan dat een hoop geld schelen. Daarnaast, en dat is ook belangrijk, gaat de NHG bij een calamiteit, waardoor jij jouw hypotheek niet meer kan betalen, op een menselijke wijze met jou in overleg wat wel en niet mogelijk is om de hypotheeklasten toch te blijven betalen. Dat kan er nog steeds toe leiden dat de woning moet worden verkocht maar de NHG neemt de eventuele restschuld die na verkoop overblijft voor zijn rekening. Een oplossing kan ook zijn dat de NHG een deel van de schuld voor eigen rekening neemt en jij een schuld overhoudt waarvan jij de lasten wel kan dragen, zodat je in de woning kan blijven wonen. Nogmaals: NHG neemt dus niet zomaar jouw totale schuld over!

Grens per 1 januari 2024 verhoogd
Tot 31 december 2023 is het maximale bedrag waarvoor een NHG mogelijk is €405.000,–. Per 1 januari 2024 wordt dit bedrag verhoogd naar €435.000,–. Wil je ook energiebesparende voorzieningen financieren dan wordt het maximale bedrag met ingang van 1 januari 2024 zelfs €461.100,–.

Overleg tijdig
Zoals we al zeiden, het voordeel van een NHG is dat je direct een korting krijgt op de hypotheekrente. Daardoor is misschien de financiering van een woning met NHG net wel mogelijk waar deze zonder NHG niet mogelijk zou zijn geweest. De regeling rondom NHG is echter tamelijk ingewikkeld. Er gelden tal van voorwaarden en voorbehouden. Het is dan ook verstandig om, wanneer jij je op de aankoop van een woning gaat oriënteren, tijdig advies aan ons te vragen. Op die manier kan je de woningen die binnen jouw mogelijkheden vallen beter selecteren.