Meeneemregeling: vraag tijdig advies

Een paar jaar geleden heb je jouw woning gekocht. Voor de financiering heb je een hypotheek afgesloten. De rente was laag en daarom koos je ervoor om de rente voor maar liefst 30 jaar vast te zetten.

Bij verkoop wordt de hypotheek afgelost
Op een goede dag krijg je de kans op een mooie, nieuwe baan. Alleen… de baan is in een ander deel van Nederland. Je zal dus moeten verhuizen! Bij verkoop van jouw huidige woning wordt de hypotheek met de opbrengst van de verkoop van jouw woning afgelost. Voor de aankoop van een woning in de buurt van jouw nieuwe werk zul je een nieuwe hypotheek moeten afsluiten.

Rente is inmiddels sterk gestegen
Wanneer je een nieuwe hypotheek afsluit, krijg je te maken met een nieuw rentepercentage. Waar de rente een aantal jaren geleden misschien rond de 1,5% lag, kun je bij een nieuwe lening nu te maken krijgen met rentes die rond de 4% liggen. Kortom de nieuwe lening wordt daarmee voor jou veel duurder dan je bij de oude lening gewend was!

De meeneemregeling
Kennen de voorwaarden van jouw hypotheek een zogenaamde ‘meeneemregeling’ dan kan dit veel geld schelen. Je mag dan namelijk, mits je bij dezelfde bank een nieuwe hypotheek voor jouw nieuwe woning afsluit, het bedrag dat bij jouw oude hypotheek nog niet was afgelost lenen tegen dezelfde rente als die gold voor jouw oude lening. Dat klinkt ingewikkeld. Wij geven een voorbeeld.

Stel dat de rente over jouw oude hypotheek 1% was en dat bij verkoop van de oude woning het restant van jouw hypotheekschuld nog €250.000 was. Je gaat nu een nieuwe woning kopen waarvoor je een lening nodig hebt van €350.000. De actuele rente bedraagt bijvoorbeeld 4%. De meeneemregeling houdt het volgende in:

Over de eerste €250.000 van deze nieuwe lening hoef je maar 1% rente te betalen. Over de resterende €100.000 betaal je 4% rente. Op deze 1% rente blijf je recht houden voor dezelfde periode als de resterende periode van de oude lening. Als we ervan uitgaan dat je de rente destijds voor 30 jaar hebt vastgezet en dat je 5 jaar na het afsluiten van deze eerste lening gaat verhuizen, dan heb je in het geval van een meeneemregeling nog 25 jaar recht op die 1% rente.

Ook bij echtscheiding van belang
Naarmate het verschil tussen de oude en de nieuwe rente groter is, is het financieel belang bij het recht op deze meeneemrente groter. Dat kan ook een rol spelen bij echtscheiding. Welke partner heeft recht op deze meeneemrente? En moet de partner die deze meeneemrente krijgt dan een vergoeding betalen aan de andere partner? Inmiddels zijn er banken die in de voorwaarden bepalen dat beide partners in zo’n situatie “recht” hebben op de helft van deze meeneemregeling. In ons voorbeeld van €250.000 zou de bank in dat geval, indien beide partners een nieuwe hypotheek bij die bank afsluiten, over de eerste €125.000 bij beide partners 1% rente rekenen.

Advies belangrijk
Krijg je met dit onderwerp te maken. Laat je dan goed door ons kantoor adviseren. Want de details van deze meeneemregeling kunnen per bank verschillen. Ook zie je in de loop der tijd dat banken hun voorwaarden aanpassen. Zo zijn er banken die het recht op de meeneemrente pas verlenen als de oude woning daadwerkelijk is verkocht. Dat kan lastig zijn wanneer je eerste een nieuwe woning koopt en daarna je oude woning gaat verkopen.

Wil je meer weten of jouw hypotheek ook het recht op de “meeneemregeling” kent, neem dan contact met ons op. Wij zoeken het graag voor je uit en adviseren je graag.