Voorbehoud maken bij aankoop woning? Verstandig!

Wanneer je een bod uitbrengt op een woning en de verkoper dit bod aanvaardt, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. Daarin leggen jij en de verkoper de voorwaarden vast waaronder de koop plaatsvindt.

“Voorlopige” koopovereenkomst
In het dagelijks spraakgebruik wordt een overeenkomst met voorwaarden die koper en verkoper vastleggen een “voorlopige koopovereenkomst” genoemd. Dat is een term die tot verwarring kan leiden, want de overeenkomst is niet “voorlopig” maar bindt beide partijen. Partijen kunnen er echter wel omstandigheden in opnemen waarin de overeenkomst kan worden ontbonden.

Termijn waarbinnen overdracht moet plaatsvinden
In de koopovereenkomst nemen koper en verkoper bijna altijd een datum op waarop de overdracht van de woning zal plaatsvinden. Hierbij wordt veelal een bepaling opgenomen dat wanneer koper of verkoper niet tijdig aan deze overdracht meewerkt, deze aan de andere partij een boete verschuldigd is, vaak 10% van de koopsom van de woning. Koper en verkoper zijn vrij in het bepalen van de datum waarop de overdracht van de woning plaatsvindt. Soms heeft de verkoper belang bij een langere termijn omdat deze eerst zelf nog een andere woning wil kopen of heeft de koper er belang bij dat zijn huidige woning wordt verkocht en hij aansluitend op de overdracht van deze woning in zijn nieuwe woning wil gaan wonen.

Woning zoeken vanuit kennis wat je kan financieren
Als koper is het verstandig om, voordat je concreet op zoek gaat naar een woning, via ons kantoor goed te laten onderzoeken welk bedrag je kan financieren voor de aankoop van een woning. Je kan dan gericht zoeken naar woningen in de prijsklasse die binnen jouw mogelijkheden ligt. Doe je dat niet, dan maak je het koopproces onnodig spannend. Want dit betekent dat wanneer de financiering niet lukt je toch aan de koopovereenkomst gebonden bent. Krijg je de financiering niet rond, dan kan dat betekenen dat je 10% boete verschuldigd bent.

Indicatie mogelijkheid tot financiering is geen garantie
Wanneer wij een analyse maken wat jij in jouw situatie kan lenen om een woning te financieren is deze berekening gebaseerd op alle gegevens die op dat moment bekend zijn. Uiteindelijk is het echter de bank die beslist of de lening wel of niet verstrekt wordt. Tussen het moment dat wij een inschatting hebben gemaakt van het bedrag dat de bank jou zal willen lenen en het moment dat de financiering concreet wordt aangevraagd, kunnen omstandigheden veranderen. Voorbeelden uit de praktijk zijn dat de rente die de bank rekent inmiddels is gestegen. Over het algemeen geldt dat je, wanneer je inkomen gelijk is gebleven, bij een gestegen rente minder kunt lenen. Ook kan de relatie tussen de partners die samen de woning zouden kopen eindigen. Weer een ander voorbeeld is dat een van de partners zijn of haar baan verliest, als gevolg van het faillissement of sanering die plaatsvindt bij de werkgever.

Al deze situaties kunnen ertoe leiden dat de bank niet meer die financiering wil verstrekken die vooraf als “haalbaar” was ingeschat.

Ook al is door ons kantoor vooraf een berekening gemaakt van het bedrag dat jij kan lenen, dan nog blijft het van belang om in de koopovereenkomst een financieringsvoorbehoud op te nemen. Dit financieringsvoorbehoud houdt in dat jij zonder boete de koopovereenkomst mag ontbinden wanneer jij binnen een bepaalde termijn aantoont dat je de benodigde hypotheek niet op marktconforme voorwaarden kan afsluiten.