Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024

In de wijzigingsregeling hypothecair krediet 2024 worden de leennormen voor 2024 vastgelegd voor het verstrekken van hypotheken. In de eerste plaats wordt de leenruimte afhankelijk van het energielabel van de woning.

Bij de leennormen voor 2024 wordt rekening gehouden met het gebouwgebonden energieverbruik van een woning met energielabel E, F of G. Voor de aankoop van een woning met energielabel E, F of G zal hierdoor de leenruimte verkrappen. Voor de aankoop van een woning met een beter energielabel kan een consument meer lenen.

Indien een consument daarnaast energiebesparende voorzieningen wil financieren kan afhankelijk van het energielabel van de woning een extra bedrag worden geleend.

Verder wordt de studielening op een andere manier meegewogen bij een hypotheekaanvraag. Het actuele termijnbedrag van de studielening zal invloed hebben op de leenruimte.

Voorts wordt voorgeschreven dat voor alleenstaanden met een inkomen hoger dan € 26.000 de leenruimte wordt vergroot met € 16.000 ten opzichte van de huidige situatie.

Ten slotte wordt bepaald dat een hypotheekverstrekker rekening dient te houden met het toekomstig verwacht inkomen en vermogen op AOW-leeftijd van de consument indien de consument binnen tien jaar na aanvraag van de hypotheek de AOW-leeftijd bereikt.