“Meetekenen” Ouders op hypotheek? Wat is dat?

Er zijn verschillende manieren om starters op de woningmarkt een financieel steuntje in de rug te geven bij de aankoop van een woning. We zien de laatste tijd dat door ouders of grootouders “meetekenen” bij het afsluiten van een hypotheek een mogelijkheid kan bieden.

Ouders en grootouders
Ouders en grootouders kunnen en willen vaak hun (klein-)kinderen helpen bij de aanschaf van een woning. Soms door na de aankoop te helpen bij de verbouwing, soms ook bij de financiering. Hulp bij financiering is bijvoorbeeld mogelijk wanneer ouders en grootouders eenmalig of jaarlijks een bedrag schenken waarmee een deel van de hypotheeklasten kan worden betaald. Over de ontvangst van dit geschonken bedrag hoeft het (klein)kind dan geen belasting te betalen.

Meetekenen geeft de bank extra zekerheid
Een nieuwe ontwikkeling is het “meetekenen” van de ouders op de leningovereenkomst die door het kind met de bank wordt afgesloten om de woning te financieren. Op dit moment is het aantal banken waar dit kan nog beperkt. Het verleden leert dat wanneer meer consumenten van deze optie gebruik gaan maken meer banken deze mogelijkheid gaan aanbieden.

In de kern wordt bij het “meetekenen” de ouder mede-schuldenaar voor (een deel) van de lening die het kind met de bank afsluit. Doordat de bank hierdoor meer zekerheid krijgt dat de lening ook daadwerkelijk wordt afgelost is de bank in dat geval vaak bereid iets meer te lenen aan het kind dan zonder dat meetekenen.

Gevolgen van het meetekenen in de praktijk
Hoewel de voorwaarden per bank kunnen verschillen, geldt over het algemeen het volgende:

  • Ouders worden geen mede-eigenaar van de woning.
  • Door het meetekenen van de ouders op de leningovereenkomst is de bank bereid een iets hoger bedrag uit te lenen.
  • Het kind en diens partner moeten minimaal 75% van de hypotheek zelf kunnen dragen op basis van de gebruikelijke acceptatie-eisen.
  • Het kind moet aannemelijk kunnen maken dat binnen een bepaalde periode, bijvoorbeeld binnen 10 jaar, zijn inkomen zodanig gestegen zal zijn dat hij de lening zelfstandig kan dragen.
  • Getoetst wordt of, wanneer het kind onverhoopt de volledige hypotheeklasten niet kan dragen, de ouders het deel van de tijdelijke maandlast dat zij voor hun risico nemen, kunnen dragen naast hun andere lasten.
  • Op een dergelijke hypotheek is geen Nationale Hypotheek Garantie mogelijk.

Goed advies
Het meetekenen heeft gevolgen voor zowel het kind als de ouder. Het kan een mooie oplossing zijn die weinig extra kosten met zich meebrengt en toch de aankoop van de woning door het kind mogelijk maakt. Maar een advies waarin de voor- en nadelen goed in beeld worden gebracht is nodig. Wil je meer weten over deze optie, neem dan contact op met ons kantoor.